U bent hier : Startpagina | Privacyverklaring GoSouthafrica

 Privacyverklaring GoSouthafrica

Privacyverklaring
GoSouthAfrica is zich ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In dit document laten we u weten welke gegevens we verzamelen, met welk doel we dit verzamelen, met wie wij deze gegevens delen, hoe wij uw privacy beschermen en hoe u mogelijk de verzamelde gegevens kunt wijzigen. Zo snapt u precies hoe wij werken.

1. Identiteit van GoSouthAfrica.nl
GoSouthafrica.nl is een touroperator voor reizen naar het Zuidelijk Afrika. GoSouthAfrica.nl is onderdeel van AfrikaPlaza en is met n kantoor gevestigd op het adres Maarse en Kroonhof 51, 1431PC Aalsmeer, Via onze website www.gosouthafrica.nl wordt ons aanbod gepresenteerd. We zijn telefonisch te bereiken via +31 (0)20-2382939 en per e-mail via welcome@gosouthafrica.nl. Via deze contactgegevens zijn we tevens te bereiken voor vragen inzake uw privacy.

2. Verzameling gegevens & doeleinde
GoSouthAfrica.nl verzamelt diverse gegevens van klanten. Hier geven we een overzicht van de gegevens die we verzamelen tegen welk doeleinde.
2.1. Gegevens die u digitaal aan GoSouthAfrica.nl verstrekt
2.1.1. Offerte / Contact / Nieuwsbrief aanmeld formulieren
 Wanneer u via onze website een offerte-, contact- of nieuwsbrief aanmeldformulier indient dan verzamelen we diverse gegevens in een CRM-systeem (Customer Relation Management). Verstuurt u een nieuwsbrief aanmeldformulier of contactformulier dan wordt uitsluitend uw naam en e-mailadres bewaard. Verstuurt u een offerteformulier dan verzamelen we gegevens om een voorstel op maat te kunnen maken. Denk daarbij aan gegevens met betrekking tot uw reis: reisperiode, reisgezelschap, bestemming, interesses en wensen. Tevens verzamelen wij contactgegevens: woonadres, e-mail adres en telefoonnummer. De telefoon en e-mailgegevens bewaart GoSouthAfrica.nl om contact met u te kunnen opnemen i.v.m. de offerte en het reisplan. Wanneer een offerte uiteindelijk leidt tot een definitieve boeking dan zal het woonadres gebruikt worden om de reisbescheiden naar toe te verzenden.
2.2. Na ontvangst van uw gegevens via de email of een offerteformulier, nemen wij contact met u op. De ervaring heeft ons geleerd dat veel klanten het contact prefereren via de mail, boven telefonisch contact. Laat ons weten wat u het prettigste vindt. Na de benodigde informatie te hebben ontvangen, volgt er een voorstel. In een CRM-systeem zal al deze communicatie bewaard worden, zodat alle medewerkers GoSouthAfrica.nl op de hoogte zijn van uw reis. Zo kunnen we u altijd en op elk tijdstip, te woord staan.
2.2.1.Om persoonsgegevens te mogen verwerken hebben we de volgende wettelijke grondslagen vastgesteld:
2.2.1.a U heeft ons toestemming verleend. U heeft ons toestemming verleend om een account aan te maken waar uw gegevens in komen te staan.
2.2.1.b Het is noodzakelijk. Om uw reis vast te leggen, hebben we gegevens van u nodig.
2.2.1.c GoSouthAfrica.nl moet voldoen aan een wettelijke verplichting. De mogelijkheid bestaat dat we gegevens moeten overdragen aan overheidsinstanties ten behoeve van grenscontrole en immigratie. Ook hebben wij uw NAW-gegevens nodig voor onze facturatie en onze boekhoudkundige verantwoording richting bijvoorbeeld de Belastingdienst.
2.2.1.d Als het in uw vitale belang is. In geval van nood kan het nodig zijn dat we bepaalde gegevens met bijvoorbeeld autoriteiten of een verzekeraar communiceren.

2.3. Gegevens die automatisch verzameld worden
2.3.1. Cookies op www.gosouthafrica.nl.  Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van onze website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van onze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

3. Bewaren en gebruik van uw gegevens GoSouthAfrica.nl  verzamelt diverse gegevens van klanten. Hier geven we een overzicht van de gegevens die we verzamelen en voor welk doel.
Naast de gegevens die onder punt 1 genoemd worden hebben we gegevens van u nodig om je geselecteerde reis te kunnen boeken. Daarnaast leggen we de volgende gegevens vast:
- Namen van alle reizigers zoals deze in het paspoort of op de identiteitskaart vermeld staan
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Noodnummer van thuisblijvers
- In uitzonderlijke gevallen hebben we paspoortgegevens nodig
- Het aangekochte product
- Aankoopdatum
- wanneer er betaald is
- In sommige gevallen bankgegevens
Als u persoonsgegevens van uw medereizigers, of een noodnummer van een thuisblijver aanlevert, kunnen wij deze alleen verwerken indien de persoon akkoord gaat en op de hoogte is van het doel waarvoor deze worden aangeleverd.
GoSouthAfrica.nl zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen. Wij delen uw gegevens uitsluitend met partijen die wij inschakelen voor de levering van onze dienst. In zon geval delen we alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om de dienst te kunnen leveren. Vertrouwelijke gegevens, zoals paspoort gegevens zullen in geen geval gedeeld worden met derden, medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
3.1. CRM- (Customer Relation Management) en boekingssysteem
GoSouthAfrica.nl maakt gebruik van een CRM- en boekingssysteem voor het leveren van haar diensten. In dit systeem worden o.a. klantgegevens, gegevens over uw reis / aanvraag en eventuele medereizigers bewaard. In dit systeem wordt tevens uw reisvoorstel gemaakt en bewaard. Daarnaast monitoren we ook of de reissom voldaan is (aanbetaling en volledige reissom). Alle schriftelijke communicatie tussen GoSouthAfrica.nl en de klant wordt bewaard.
 3.2. Nieuwsbrief GoSouthAfrica.nl
GoSouthAfrica.nl  verstuurt enkele keren per jaar een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief ontvangt u uitsluitend wanneer u hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven. Dit kan middels het versturen van het offerte formulier of een nieuwsbrief aanmeldformulier worden aangegeven. U zult te allen tijde in staat zijn om u af te melden op onze nieuwsbrief, hiervoor verwijzen we naar de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief. U kunt dit verzoek tot afmelden ook altijd per e-mail of telefonisch aan ons doorgeven.
3.3. Social Media / WhatsApp  GoSouthAfrica.nl geeft er de voorkeur aan om per telefoon of email te communiceren. Eventuele chats via WhatsApp en Facebook worden binnen 24 uur beantwoord. Als u ons benadert via n van deze kanalen, bewaren wij deze gegevens in een beveiligde omgeving. Om te kunnen reageren op persoonlijke vragen in uw social mediabericht vragen wij in een persoonlijk bericht (direct message of e-mail) om uw gegevens met ons te delen. Wij kunnen dan controleren of we met de juiste persoon in gesprek zijn. Op de gegevens die wij van u krijgen via deze platforms is deze privacyverklaring van toepassing. Het gebruik van social media zelf is uw eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op hoe social mediaplatforms omgaan met de door u verstrekte data. We wijzen u erop dat veel social mediaplatforms buiten de Europese Unie zijn gevestigd en gegevens opslaan buiten de Europese Unie. De privacywetgeving van de Europese Unie geldt dan meestal niet. We raden u aan om de privacyverklaring van deze social media kanalen goed door te nemen.
3.4. GoSouthAfrica.nl  maakt gebruik van diverse serviceproviders die ons helpen bij de levering van service aan u. Denk hierbij aan communicatie-, infrastructuur-, IT en betalingsdiensten. Het is mogelijk dat GoSouthAfrica.nl  dergelijke serviceproviders toegang verleent tot uw persoonlijke gegevens. GoSouthAfrica.nl  verleent uitsluitend toegang wanneer dit noodzakelijk is voor het leveren van de dienst.
3.5. Leveranciers voor uw reis Om uw reis te organiseren werkt GoSouthAfrica.nl  samen met diverse partners. Denk hierbij aan luchtvaartmaatschappijen, accommodaties, hosting service en dergelijke. Aan deze partijen verstrekken we uitsluitend gegevens die nodig zijn voor het leveren van de betreffende dienst. In de meeste gevallen volstaat uw naam, vertrek- en aankomsttijden, verblijfslocaties van uw reis.
3.6. Reis- en Annuleringsverzekeringen Het is mogelijk om via GoSouthAfrica.nl  een reis en/of annuleringsverzekering af te sluiten. Wanneer GoSouthAfrica.nl  voor u een dergelijke verzekering afsluit, zal GoSouthAfrica.nl  als tussenliggende partij handelen. De verzekeraar zal via GoSouthAfrica.nl  diverse vragen aan u te stellen. De antwoorden op deze vragen zullen wij uitsluitend doorsturen. GoSouthAfrica.nl  zal deze gegevens nimmer inzetten voor eigen doeleinden.

4. Beveiliging & Privacy waarborgen GoSouthAfrica.nl heeft verschillende maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen en uw privacy te waarborgen.
4.1. Intern beleid GoSouthAfrica.nl  werkt in een klein team (minder dan 5 personen). De medewerkers van GoSouthAfrica.nl zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. In een intern beleid is vastgelegd dat geprinte documenten met vertrouwelijke gegevens te allen tijde vernietigd worden.
 4.2. Beveiligde diensten van Service Providers GoSouthAfrica.nl  kiest zorgvuldig welke service providers ze gebruikt voor haar dienstverlening. Alle partijen hebben, naar oordelen van GoSouthAfrica.nl , gedegen eigen maatregelen getroffen om privacy en veiligheid van uw gegevens te bewaken. Zo wordt er bij het inloggen van het CRM-systeem en de website een twee-weg-authenticatie gehanteerd. Het lokale internetnetwerk van GoSouthAfrica.nl  is beveiligd. De aanvraag- en contactformulieren die vanaf onze website worden verzonden komen altijd via een zogenaamde beveiligde verbinding tot stand.

5. Veranderingen Deze privacyverklaring is met zorg samengesteld en voor het laatst gewijzigd op 1 juni 2018. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

6. Wijzigen / Inzien van gegevens U kunt een schriftelijk verzoek indienen bij GoSouthAfrica.nl  om inzage te verkrijgen in uw persoonlijke gegevens.
welcome@gosouthafrica.nl of via post op ons adres:

GoSouthafrica.nl
Maarse en Kroonhof 51
1431 PC Aalsmeer

Indien u niet tevreden bent met de afhandeling, kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
We kunnen verzoeken weigeren die onredelijk zijn of waarvoor een reactie wettelijk niet vereist is. Dit kunnen verzoeken zijn die buitenproportioneel menselijk handelen van de medewerkers vragen of bijzondere technische inspanningen teweeg brengen.